Przemysł

Postępująca automatyzacja w produkcji przemysłowej wymaga wprowadzenia zintegrowanych systemów sterujących, zarządzanych przez człowieka. Nasze rozwiązania stanowią przede wszystkim systemy wizualne w połączeniu ze środowiskiem do którego zostały dedykowane