Wymiana dwóch ścian graficznych

Wymiana dwóch ścian graficznych pracujących w systemie informacji dyspozytorskiej Syndis dla Turon Dystrybucja S.A. oddział w Legnicy. W sierpniu 2011 roku firma Positive wykonała modernizacje (wymianę) dwóch ścian synoptycznych pracujących w systemie informacji dyspozytorskiej Syndis RV. Ze względu na charakterystykę obrazów wyświetlanych na tych ścianach wielomonitorowych do ich konstrukcji zastosowane zostały 24” monitory wąsko ramkowe firmy Samsung. Stanowiska zostały skonfigurowane w układzie 4×3 (cztery monitory w poziomie i trzy w pionie) oraz 2 monitory ustawione oddzielnie. Stanowiska posiadają bardzo wydajne komputerowe stacje robocze wyposażone w wielogłowicowe karty graficzne. Wszystko zostało zaprojektowane tak aby móc spełniać swoje zadnie 24 godziny na dobę i 365 dni w roku.