System informacji wewnętrznej w Leoni Kabel Polska

Nasza firma zainstalowała i wdrożyła system informacji wewnętrznej dla znanego na rynku producenta okablowania firmie Leoni z Kobierzyc pod Wrocławiem. Na system składają się monitory firmy Samsung wraz z wewnętrznymi komputerami PC typu SBB oraz telewizory. Te pierwsze mają za zadnie funkcje informacyjne dla pracowników oraz gości fabryki, zaś telewizory służa kadrze kierowniczej do celów prezentacyjnych. Całość pracuje pod kontrola oprogramowania Magic Info Premium firmy Samsung. Realizacja ta została wykonana w lipcu 2012 roku.