Aktywna tablica

AKTYWNA TABLICA

 14 000 zł. dotacji dla Twojej szkoły

„Aktywna tablica” – to rządowy program który ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 224 mln zł.

Skorzystaj z szansy na wyposażenie swojej szkoły w tablicę interaktywną, monitor interaktywny, nowoczesne projektory, nagłośnienie.

Całkowita wartość dofinanoswania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (przy czym wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Za wkład własny uważa się:

  1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,

  2. sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,

  • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:

  • do 5 582 szkół w kraju i za granicą w 2017 r.,

  • do 4 999 szkół w kraju i za granicą w 2018 r.,

  • do 4 999 szkół w kraju i za granicą w 2019 r.

 

 

Wnioski można składać tylko do 31 sierpnia 2017 roku.

 

Najważniejsze dokumenty:

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica
Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego
Treść uchwały – program Aktywna tablica
Dziennik ustaw

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Oferujemy pomoc w złożeniu wniosku, dostarczenie oraz montaż sprzętu, pakiet szkoleń dla nauczycieli.

 

Grafika pochodzi ze strony MEN dla Programu Aktywna Tablica.